Търсене в този блог

петък, 27 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 25.03

Две допълнителни занятия на 17 Април, 128 зала от 12:15 до 14:00 и на 24 Април, 12:15 до 14:00
Другата седмица няма да има занятия
Промени в наклона на функцията

• при затворена икономика без държавен сектор:
- наклонът на функцията AE=MPC=c
- следователно наклонът нараства, когато:
- нараства МРС
- намалява МРМ – пределна склонност към внос (при отворена икономика)
- намалява данъчната ставка (при наличие на държавен сектор и данъчна функция)
o T=Ta + t.Y
o t – данъчна ставка, Та – автономни данъци (независими от дохода)Мултипликатор
• дефиниция
- отношението между промяната в дохода ΔY и промяната в автономните разходи, които са породили изменението в дохода
- K=ΔY/ΔA
- Ако се знае величината на мултипликатора в икономиката и първоначалното изменение на автономните разходи, може да се установи с колко ще нарасне БВП
- ΔY=K.ΔA

Изчисляване чрез МРС
• K = 1/(1 – MPC)= 1/MPS
• MPC↓ и K↓, права връзка на зависимост

Видове мултипликатори
• мултипликатори
- на имвестициите Ki
- на автономното потребление Ka
- на износа Кx
- На държавните разходи KG
- на данъците KT

KI= ΔY/ΔI, аналогично и за другите мултипликатори

Как работи мултипликаторът
• прекият ефект – директно увеличаване на БВП със сумата на изменението на съответната автономна величина
• косвен ефект – по линия на междуотрасловите зависимости и връзката доходи-потребление-доходи-потребление... тук роля има МРС
• мултипликаторът винаги е по-голям от единица

инфлацията и мултипликаторът
• инфлацията намалява мултипликатора

Няма коментари:

Публикуване на коментар