Търсене в този блог

събота, 14 март 2009 г.

Лекция по макроикономика - 18.02

Въведение в Макроикономиката

1. основни въпроси
• характеристика на пазарната макросистема. Кръгов модел. Варианти.

2. Цели и инструменти на макроикономическата политика
3. основни макроикономически теории и подходи

1. Характеристика на пазарната макросистема
• система – съвкупност от елементи и връзките между тях
• макросистема – съвкупност от механизми и институции, чрез които се осъществява общо възпроизводство и се постигат основни цели на икономическо развитие
• възпроизводство:
- просто – задържа се производството, без растеж
- разширено – икономически растеж

Макроикономическа теория

• има за свой обект пазарната макросистема
• анализира макроикономическите процеси и явления
• формира принципи на макроикономическата политика

Основни елементи на пазарната макросистема

1. Домакинствата – съвкупност
2. Фирмите – бизнес сектор
3. Държавен фактор агрегиран (общ) поглед
4. външноикономически сектор (вносители/ износители)

Механизми (връзки)

Два вида:
1. пазарни механизми
- факторни пазари
- продуктови пазари
- финансови пазари

2. административни – свързани са с държавата

Кръгов модел на пазарната макросистема

4 модела

1. затворена частна икономика
- няма външна търговия
- само домакинства и бизнес- сектор
2. затворена икономика с G- фактор
3. отворена частна икономика
4. отворена икономика с G- фактор


Кръгов модел на затворена частна икономика
Цели на макроикономическата политика

• Основни цели
1. стабилен икономически растеж
2. пълна заетост ( ниска безработица )
3. ценова стабилност
4. външно икономически баланс

1 коментар:

  1. абе то хубаво ама защо не сложихте и картинката на този кръгов модел

    ОтговорИзтриване