Търсене в този блог

вторник, 2 март 2010 г.

Лекция по Интернет технологии - 01.03

http://users.ue-varna.bg/ssulova - материали за дисциплината
учебник няма, всичко в интернет 

Интернет – Основни понятия

История
- ARPANET – първата в света функционираща packet switching мрежа и предшественик на глобалния интернет (1969г)
- Думата Интернет се използва за първи път за описание на единна глобална компютърна мрежа, която използва протокола TCP/IP през Декември 1974
- Интернет – интернетуърк – работа в мрежата или взаимодействие между мрежи
- Интернет се определя като обществено достъпна, международна свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите)
- TCP/IP – протокол за комуникация между компютрите, който се използва в интернет и в почти всички други съвременни компютърни мрежи
o Протокол – стандарт за обмен на данни по някаква съществуваща среда
o Основен протокол за пренос на данни без загуба на информация
o TCP – Отговаря за разделянето на съобщенията на дейтаграми и събирането им на другия край на връзката
o IP – ниво, отговорно за маршрутизацията на отделните системи
o Състои се от четири нива, като на всяко ниво има различни протоколи, които имат съответна задача
 Физически слой – ARP, MAC, NDP
 Интернет слой – IP, ICMP
 Транспортен слой – TCP, UDP
 Приложен слой – HTTP, DNS, IRC, IMAP, SMTP, POP3

UDP – опростен протокол, който не гарантира доставка на данните. Използва се най-често при аудио и видео разговори и др. Не гарантира доставките на данни

ИР адрес – това е 32-битов адрес, който обикновено се записва като 4 десетични цифри, всяка от които предоставя 8 битова информация
- Реални – уникален в рамките на Интернет, всеки компютър от Интернет може да се обърне директно към реален ИР адрес
- Локални – важат само за локалната мрежа. Компютър от интернет не може да се обърне директно към вътрешен ИР адрес
- статични
- динамични
o в зависимост от връзката на даден потребител с интернет, ИР адресът може да бъде един и същ всеки път, когато той се свързва с интернет – статичен ИР адрес, или различен за всяка сесия – динамичен ИР адрес

DNS – извършват превръщането на имената в ИР адреси
- представлява разпределена база данни, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имане на области – домейни в ИР адреси

URL – стандартизиран адрес на даден ресурс – документ или страница в Интернет
- името на протокола, който ще се използва за транспортиране на ресурси
- името на компютъра, върху който е разположен ресурът
- името на самия ресурс, дадено като път

Домейн – част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн)
- от първо ниво – com, net, org, info, eu
- фирмени/ лични – www.microsoft.com
- поддомейни – www.mail.dir.bg

Основни TCP/IP приложни протоколи
- HTTP
o Гръбнакът на уеб, мрежови протокол за трансфер на хипертекст
o За сигурен пренос се използва HTTPS (онлайн банкиране)
- FTP
o Протокол за трансфер на файлове
- IRC
o Услуга в интернет, която предлага възможността за общуване в реално време
- POP
o Протокол за извличане на електронната поща от e-mail сървър на клиентски компютър
- SMTP
o Протокол за изпращане на съобщения
- IMAP
o Поддръжка на няколко клиента, едновременно свързани към една и съща пощенска кутия
o Възможност за достъп до част от съобщенията
o Информацията за състоянието на съобщенията да се запазв на сървъра
- и др.


Търсене на информация в Интернет. Google приложения

- чрез сайтове, машини за търсене
- чрез йерархично търсене по директории
- общи и специализирани сайтове за търсене на информация

Видове търсене
- по ключови думи
- йерархично
- комбинирано – достигане до подкатегорията и търсене по ключови думи в рамките на подкатегорията

Няма коментари:

Публикуване на коментар