Търсене в този блог

неделя, 3 април 2011 г.

Лекция по Финансови инвестиции - 25.03

Когато акция се раздели чрез сплит, новите две акции имат по-висока цена (от 60 32+32), защото сплит се прави в добри времена => сплита е добър знак

Ценово-претеглени индекси
- изчисляват се като се съберат цените на акциите и се разделят на делител
- делителят по начало е броят на акциите, влизащи в индекса, но се променя за да поддържа последователност във времето когато се променят акциите членки на индекса; има деление на капитала (сплит)

DJIA e най-известният средно-претеглен индекс (няма базисна стойност)
- индексите имат базисна дата (кога е изчислен за първи път); тогава приема кръгла стойност (10, 100, 1000)
- DJIA е създаден от Charles Dow – 17.05.1896г. и първоначално съдържа само 12 акции (промишлени акции са били толкова важни като железниците)
- Днес General Electric е единствената корпорация, която е от първоначалните 12 компании
- Днес DJIA съдържа 30 акции, а делителят е около 0,14413073 (17.Септември.2002г.); 1ва единица – промяна в компонента => добавя 6,94 единици към стойността на средното

Нека използваме база от данни:
- Ден 1 – 42,67
- Ден 2 – 43
- Ден 3 – има сплит, който изисква промяна в делителя
Калкулиране на делителя
-
Калкулиране на средното за Ден 3
-


Капитализационни-претеглени
- индекс претеглен с пазарна капитализация вместо цената на акцията;
- най-известният такъв индекс е S&P500, който съдържа 500 от водещите акции на пазара в САЩ
- той се калкулира като се раздели общата пазарна капитализация на акциите в индекса на индексния делител
- , където
o Делител – определя се при основаването на индекса като се дели общата пазарна капитализация на желаната базисна стойност на индекса
o Pi – цена на 1 акция
o Qi – количество на акциите
- Делителят се съгласува от време на време за сплит промяна в членовете, изкупуване от друга фирма и др.
- Сплита няма въздействие върху делителя


Равнопретеглени индекси
- предните два индекса са повлияни най-много от определени акции (или с най-високите цени, или с най-високата капитализация)
- този индекс дава равно тегло на всяка акция и се повлиява от акциите с най-голямо изменение в цената
- Value line – изчислява два индекса използвайки равни тегла
o Value line Arithmetic
o Value line Geometric
- Тези индекси включват от 1600 до 1700 акции и се различават единствено по начина на осредняване

Равнопретеглени геометрични


- Индексt-1 е стойността на индекса от предходния ден, а Pj,t и Pj,t-1 са днешната и вчерашната цена за акция j
-
-

Равнопретеглени аритметично
-
-
-

Обобщение:
- общата възвращаемост за всеки от индексите е различна, независимо че измерват средната възвращемост на едни и същи акции;
- това не е нагласено – различните начини на претегляне винаги водят до различни резултати
- средното изменение на цените на трите акции е 1,88%, така че равнопретегления аритметичен индекс е най-близко до случващото се;
- акциите с голяма пазарна капитализация са „по-важни”
- най-малко логика предполага ценово-претегления индекс. Не е казано, че цените, които са високи са по-важни от по-ниските цени;

ЗАПИСКИТЕ СА ВОДЕНИ ПО МАТЕРИАЛ ПРЕПОДАВАН ОТ ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 2011Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар