Търсене в този блог

събота, 18 април 2009 г.

Лекция по макроикономика - 15.04

Рецесия

• характеристики
o продажбите намаляват и печалбите спадат
• фирмите
o ограничаване на разходите си
o освобождаване на работници (U↑)
o отлагат планове за разширяване (I↓)
• работниците получават по-ниски заплати, изразходват по-малко (С↓)
• инфлацията намалява, може да се стигне и до дефлация
• лихвените проценти намаляват

Дъно (trough)

• в това състояние на икономиката безработицата достига върхови стойности, а производството е намалено в най-голяма степен

Депресия

• това е дълбока и продължителна рецесия

разлика между рецесия и депресия
практическо правило
- депресията е спад на БВП с повече от 10%
- в противен случай, може да се говори за рецесия

Разширяване

• период на растеж на БВП; възстановяване от рецесията
• при експанзия:
o заетостта нараства Е↑
o производството нараства Q↑
o потребителските разходи растът С↑
o печалбите нарастват
o очакванията са оптимистични
o инвестициите растът
o цените нарастват
o лихвените проценти нарастват


Връх

• момент, при който реалният БВП престава да нараства и започва да спада; най-високата точка на цикъла
• заетост, потребителски разходи, производство и инвестиции достигат най-високите си стойности
• експанзията, както и рецесията може да е по-кратка или по-продължителна
• когато е достатъчно дълга се нарича просперитет
• връх, който надхвърли потенциалният БВП се нарича Бум
Теории за икономическия цикъл
• екзогенни теории
• ендогенни теории

1. Иновационна теория (Joseph Schumpeter)
a. Основна причина за цикличните колебания са иновациите. Те стимулират инвестициите в отраслите, произвеждащи капиталови стоки

2. Психологична теория (Arthur Pigou)
a. ако бизнесът е оптимистично настроен се инвестира и произвежда повече и икономиката е в подем
b. при песимизъм – инвестиции и производство намаляват, разходите свиват, заплатите падат, безработицата нараства

3. парична теория
a. Милтън Фридмън – открива, че повратните точки в нарастване на паричното предлагане предшества повратните точки на бизнес цикъла

• паричното предлагане е основна причина за икономическите цикли

4. Теория за реалния бизнес цикъл
a. Развита е през 80-те от Е. Прескот
b. Обръща внимание на реалните фактори като технологиите и производителността като причина за цикличните колебания в производителността и заетостта
c. Неутралност на парите

5. Политическа теория за цикъла
a. Е. Таф
b. Убеждава, че политиката и изборите изиграят основна роля за цикъла

6. Кейнсианска теория за цикъла
a. Флуктуациите (колебанията) в съвкупното търсене водят до промяна в БВП и следователно до циклично развитие на икономиката
b. Колебанията в инвестициите са основни причинители на измененията в AD
c. Инвестициите са непостоянни защото зависят от очакванията на предприемачите и т.н. animal spirit

7. новата Кейнсианска икономика
a. приема традиционния модел AD/AS
b. краткосрочните колебания на БВП около потенциалния БВП се дължат на НЕГЪВКАВИТЕ ЗАПЛАТИ И ЦЕНИ
c. негъвкавите цени и заплати се дължат на микроикономически причини като:
• разходи по менюто
• неуспех в координацията на фирмите
d. резултати от изследванията:
• разходи по менюто =0.7% от приходите и 35% от чистата печалба


ОБЩ ИЗВОД

• не трябва да се търси единствена причина обясняваща цикличното развитие на икономиката. Най-добрият подход е да се подхожда към всеки цикъл индивидуално и да се търсят причините, които са го породили
• в крайна сметка основни причини за икономическия цикъл са шоковете в съвкупното търсене и съвкупното търсене

Промени в характеристиката на икономическия цикъл след втората световна война... ( в интернет)Глобалната финансова криза 2007
1. теория за финансовите кризи
2. причини
3. влияние върху реалната икономика
4. политикиТеорията за финансовите кризи
• Хюмън Майнски
• „Фундаментална характеристика на нашата икономика е, че финансовата система се движи между стабилност и уязвимост и тези колебания са неотменима част от процес, който генерира икономическите цикли.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар