Търсене в този блог

понеделник, 13 април 2009 г.

Лекция по макроикономика - 08.04

Определяне на дохода

1. Y=AE
2. AE= A + c.Y
a. Заместваме 2 в 1 или Y=[1/(1-c)].A
b. Където  A= (a + I) + (G + c.R – c.T)

Как влияят G, T и R върху АЕ и дохода Y

1. Увеличаване на G и R измества функцията АЕ нагоре и доходът Y нараства
2. намаляване на Т измества функцията АЕ нагоре и доходът Y нараства.

Извеждане на Мултипликаторите
• мултипликатор на G
o KG= 1/(1 – c)=1/s

• мултипликатор на T
o KT= -c/(1 – c)= -c/s

• Мултипликатор на R
o KR= c/(1 – c)= c/s

!!!Това са изчисления на мултипликатори само при затворена икономка и при данъчна функция състояща се само от автономни данъци!!!

Кой инструмент е най-ефективен
• по абсолютна стойност KG>KT, затова KG е по-ефективен

Мая и Магапаса – ти пак си жива

Мултипликаторите на балансирания бюджет
• ако увеличим държавните разходи и данъците с една и съща сума, то дохода нараства със същата сума
• ако ΔG=ΔT, то ΔY=ΔG=ΔT
• той винаги е равен на 1

Инструменти и видове фискална политика
Два вида фискална политика според начина на осъществяване:
- дискреционна
- политика на вградените стабилизатори
o от своя страна Дискреционната политика също е два вида:
 експанзионистична – G расте или Т намалява или и двете
 рестриктивна – G намалява или Т расте или и двете

Кога се прилагат
• експанзионистична ФП – при рецесия
• рестриктивна ФП – при инфлация


графично чрез AD/AS анализПолитика за вградените стабилизатори
Такава роля изпълняват:
1) прогресивната данъчна система
2) трансферните плащания (най-вече помощи и програми за безработни)

Механизмът на действието им при рецесия и инфлация е различен. Те не преодоляват разривите в БВП, а само ги смекчават.

Плоският данък от 10% изпълнява ли ролята на автоматичен стабилизатор?
Недостатъци на ФП
1) лаговете в действието на инструментите на ФП
2) теорията на Фридмън за постоянния доход
3) Ефект на изтласкването

Няма коментари:

Публикуване на коментар