Търсене в този блог

събота, 18 април 2009 г.

Лекция по макроикономика - 14.04

Лагове в действието на инструментите на ФП

Лаг – закъснение във времето. Закъснението което има между въвеждането на фискален инструмент и същинското влизане в действие
- законодателен Лаг – например приемането на закона в бюджета
- Ефектът от инструментите на ФП върху реалната икономика се предава с определен лаг.
- Милтън Фридмън
- Заради лагът в действието се счита от унитаристите, че лагът не е подходяща политика

Теорията на Фридмън за постоянният доход

• според Кейнс, потребителите се ръководят от разполагаемият доход
• C=f(Yd) – потребителска функцияю
• Според Фридмън – потреблението се определя не от Yd, а от постоянният доход Yp
• Постоянен доход – средният доход в продължение на жизнения цикъл на един индивид


• C=f(Yp)
• Или данъците влияят не върху потреблението, а върху спестяванията
• Потреблението С, зависи от постоянния доход, а не от данъците Т
• Според фридмън данъците не влияят върху потреблението, а от там и върху икономиката

Ефектът на изтласкването
• монетаристи
o пълно изтласкване
G↑ АЕ↑  ↑Y


Според Фридмън G↑r↑I↓AE↓Y↓
• неокейнсианци
o частияно изтласкване


Икономическият цикъл в контекста на
Глобалната финансова криза

• Въведение
1. Основни видове икономически цикли
2. Фази на стандартния икономически цикъл
3. Теории за икономическия цикъл
4. Глобалната финансова криза 2007


Въведение
• основната особеност на икономическата активност е „промяна”
• Промяната се отнася до всички макроикономически показатели: БВП, безработица, инфлация, лихвен процент и т.н.
• Колебанията на фактическият реален БВП и др. Макроикономически променливи не са произволни – те следват определен системен модел
• Редуват се години на спадове и подеми в производството и др. макропроменливи
• Изразът „цикличен” се използва за означаване на такива икономически колебания

Основни видове икономически цикли
• циклите се различават съществено по времетраене и определящите ги причини

• Цикли на Китчън (3-5 години)

• Цикли на Жуглар (7-11 години)

• Цикли на Кузнец (15-25 години)

• Дълги вълни на Кондратиев (40-60 години) тези цикли са свързани с основни иновации в икономиката


Цикълът на Жуглар се нарича от икономистите „икономически цикъл”, още „стопански цикъл” или „бизнес цикъл”
• Дефиниция – периодични, но несиметрични колебания в икономическата активност, измерени чрез флуктациите на реалния БВП и др. макроикономически променливи (Parkin)
• Или икономическият цикъл представлява колебанията на фактическият БВП около потенциалният БВП (или трендовата линия)
Фази на стандартния икономически цикъл

• Спад – Contraction – ограничаване на икономическата активност
o Ако спадът е достатъчно дълбок възниква Рецесия
o Стандартната дефиниция за рецесия е спад в БВП в продължение на две или повече последователни тримесечия
• Дъно – Trough – долна повратна точка
• Разширяване – Ускоряване на икономическата активност
• Връх – Горна повратна точка

Няма коментари:

Публикуване на коментар