Търсене в този блог

сряда, 7 октомври 2009 г.

Лекция по Теория на счетоводството - 29.09

Възникване и развитие на счетоводството. Същност, място и роля на счетоводството в общественото управление и в управлението на отделното предприятие. Законова регламентация на счетоводството, счетоводни системи и принципи.


Възникване и развитие
- проф. Димитър Спасов – изследва историята на счетоводството в българските земи преди и след освобождението
- д-р Антон Здравков – история на счетоводството по света
- accounting historical journal – списание за счетоводна история
• понятието счетоводство навлиза чрез руското счет – сметка
• началото на водене на сметки – 13-14 век в ренесансова Италия
• от 13 век започва двойното счетоводство
• поява на камерално счетоводство – поставя се акцент какво влиза в касата на търговеца, от къде и какво излиза
• разликата между имуществото с което човек разполага и дълговете, които имат са капитала на човека, което е обосновка за поява на счетоводните сметки
• двойно счетоводство – система от сметки, в които се представлява двойствения механизъм на търговия на предприятията – дебит и кредит.
• 1494 – първа книга по счетоводство от Лука Пачиоли или по-точно трактат от тази книга посветен на „Венецианското изкуство да водиш своето счетоводство”.
• 18-19 век – счетоводството става все по-необходимо на появяващите се големи предприятия
o Макс Вебер – капитализмът е невъзможен без парите и двойното счетоводство
• Началото на 20ти век – калкулационно/ управленско счетоводство. Възниква в големите предприятия на САЩ. Следят се етапите на производство и по-точно разходите за тези етап и минимизирането на разходите. – cost accounting/ вътрешно счетоводство
• 20- 30те години – финансово/ външно счетоводство.
o Изготвя информация, която може да напусне предприятието и предназначена за външни лица
o Използват се финансови отчети
• В България просто счетоводство е разрешено само на ЕТ с приходи от предходната година до 50000лв

Няма коментари:

Публикуване на коментар